Zerbitzuak

Lurralde antolaketa eta plangintza

 

Lurralde Antolaketaren esparruan, inguru fisikoaren azterketan, kartografia tematikoan, lurzoru urbanizaezineko antolaketan eta zonakatzean, lurralde eta arloko antolaketa planen analisian eta natur intereseko guneen antolaketa plan berezietan (ibai, interes naturaleko guneak, hiriko eta inguruetako parkeak, etab.) adituak gara. Udal hiri plangintzari, zein, lurralde edo/eta arloko antolaketari eta plangintzari zuzenduriko lanak dira.

Itzuli

Lurralde antolaketa eta plangintza-(r)en proiektuak