Proiektuak

EAEko ur gezetako eta ibarretako Batasunaren intereseko habitaten kontserbazio egoera zehazteko (Habitat Arteztarauaren 17. artikulua) azterlanak

Eusko Jaurlaritza
Andyala ragusina

Andyala ragusina

  • Mapa

    Hábitat 91B0

Klikatu argazkien gainean handiago ikusteko

Lan hau banaketa- eta barruti-mapak egiteko baliabide bat erabili eta habian martxan jartzean eta hezegune eta ibaiei lotutako 12 habitat moten kontserbazio egoera ebaluatzean datza.

EAEko Batasunaren Intereseko Kontinenteko Habitaten Interpretazio eta Kudeaketarako Eskuliburuak ezagutzak batzen ditu eta habitat bakoitzeko deskribapen fitxetan egituratuta dago.

Itzuli

Antzeko proiektuak