Proiektuak

EAEko ur-gezetako habitaten kontserbazio-egoeraren ebaluaketa

Eusko Jaurlaritza
Andyala ragusina

Andyala ragusina

Europako Habitat Zuzentarauak, estatu kideak behartzen ditu zuzentarau horren eranskinetan sarturiko espezie eta habitaten kontserbazio egoeraren zaintza sistemak ezartzera eta 6 urtetik behin, espezie eta habitat horien kontserbazio egoeraz, besteak beste, informatzera, bai Natura 2000 sarearen barnekoei eta bai kanpokoei dagokienean.

Horretarako Ekolurrek ekosistema lenitiko eta lotikoetako Batasunaren intereseko habitatak (31. eta 32. taldeetakoak, hurrenez hurren) kartografiatu, kontserbazio-egoera ebaluatu dagozkien metodologiak erabiliz, habitat hauen jarraipenerako sarea eta protokoloa diseinatu eta Europar Komisioaren informazio eskakizunak asetzeko formularioak (CNTRYES, 17. artikulua, etab.) bete ditu.

Itzuli

Antzeko proiektuak