Proiektuak

EAEko Natura 2000 Sareko guneetako ur kontinetalei lotutako habitaten egoera ekologikoa eta kontserbazio egoera. Jarraipen beharrak.

URA-Ur Agentzia

Uraren Esparru Zuzentarauaren (UEZ) aplikazioan martxan jarritako proiektuak ikertu, berrikusi eta jarraipen programen diseinuak planteatzea da lan honen helburua. Honetaz gain, ur kontinentalei lotutako habitaten kontserbazio-egoeraren ebaluaziorako jarraipen estrategiak zehazteko asmoa ere badu lan honek, “Habitaten Zuzentarauaren” zehaztapenen arabera betiere.

Itzuli

Antzeko proiektuak