Proiektuak

Izokina birsartzeko plana Gipuzkoan (1999-2014)

Gipuzkoako Foru Aldundia

Izokinaren urteroko jarraipen ikerketa lanak egiten ditugu Gipuzkoako ibaietan. Ikerketaren helburuak honako hauek dira:

- Urumea, Oria eta Oiartzun ibaietan izokin helduen populazioen kontrola.
- Urumea, Oria eta Oiartzun ibaietan izokin gazteen populazioen jarraipena.
- Izokin gazteen beheranzko migrazioaren jarraipena (screwtrap).
- Ugalketa artifiziala eta gatibutza-hazkuntza.
- Birpopulaketa programak.
- Jarraipen aparatu ezberdinen eboluzio eta balorazioa eta espeziearen kudeaketarako proposamenak.

Itzuli

Antzeko proiektuak