Proiektuak

“IB.12 Illarra” esparruari eta Villa Ereski (“AY.18 Munto”) eta Deposito (“IB.17 Fundación Matia”) lur-sailei dagokien Donostiako HAPOren aldaketa puntualaren azterketa akustikoa

Inmobiliaria Renteria SL
Illarra

Zarata-maila fatxadetan, egunez, arratsaldez eta gauez (Ld, Le eta Ln). "IB.12 Illarra”. Berdez: helburu akustikoak betetzen dira.

Azterlan akustiko honek, “IB.12 Illarra” esparruari eta Villa Ereski (“AY.18 Munto”) eta Deposito (“IB.17 Fundación Matia”) lur-sailei dagokien Donostiako HAPOren aldaketa puntualak aurreikusitako hirigintza garapenen egoera akustikoaren analisia jaso eta etorkizunean oin eta fatxadetan espero daitezkeen zarata-mailak zehazten ditu.

Gainera, ustiapen fasean 213/2012 Dekretuak ezarritako kalitate akustikoko helburuen betetze-maila adierazten du, erabilera berrien balizko inpaktu akustikoa murrizteko neurri babesle eta zuzentzaileen beharra kontuan hartuz.

Itzuli

Antzeko proiektuak