Proiektuak

EAEko Uholde Arriskua Kudeatzeko Planak

URA-Ur Agentzia

Plana osatzen duten agiri ezberdinen elaborazioan parte hartu da:

- Informazioaren bilketa eta analisiaren memoria
- Egungo egoeraren diagnosia
- Neurrien programa

Plangintza Hidrologikoaren ebaluazio estrategikorako beharrezkoak diren dokumentuak egin dira (Hasierako dokumentua, ISA, etab.) eta plangintzaren herritarren parte-hartzearen prozesuan ere parte hartu da.

Itzuli

Antzeko proiektuak